Media

Here you will find all 2018 conference media publications from Israeli and international newspapers, blogs and reports. 

From Newspapers

Links

גלובס

אם לא ניזהר, נצטרך לשים מסכות על הפנים שלנו כאשר יוצאים לרחובות

דה-מרקר

מנכ"ל משרד האנרגיה על ייקור החשמל: "כרגע אנחנו חוטפים זעזוע גדול, זה ישתנה בסוף 2019"

Bizportal

שטייניץ: "תוך 10 שנים נגמול את ישראל מפחם ומדלקים מזהמים"

כלכליסט

הנהנה המרכזי מעליית תעריף החשמל: יצחק תשובה

ישראל היום

אינטל ישראל - הרוכשת הגדולה ביותר של חשמל ירוק בישראל

כלכליסט

יו"ר רשות החשמל: "עליית מחיר החשמל נובעת גם מהתייקרות חוזה הגז של חברת החשמל"

ישראל היום

הממשלה והציבור חייבים להחליף דיסקט בכל הקשור לשימוש באנרגיה ידידותית - אחרת נשלם את המחיר