כנס אילת אילות לאנרגיות מתחדשות

חדשנות כמנוע
לכלכלה דלת פחמן